Η PEBRO έχει εγκαταστήσει χιλιάδες συστήματα αποθήκευσης, όλων των τύπων, σε εκατοντάδες δυναμικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των εταιρειών οδηγούν πολύ συχνά σε τροποποίηση, αντικατάσταση, μεταφορά ή και κατάργηση των αποθηκών τους.

Οι νέες συνθήκες οδήγησαν την εταιρεία στο να δραστηριοποιηθεί στην ανταλλαγή ή την εξαγορά, χωρίς αντικατάσταση, συστημάτων αποθήκευσης από τους πελάτες της αλλά και από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

Η τεράστια εμπειρία του εμπορικού και του τεχνικού τμήματος της PEBRO διασφαλίζει ότι τα όποια χρησιμοποιημένα ράφια ή συστήματα αποθήκευσης διαθέτει ξανά η εταιρεία στην αγορά έχουν αξιολογηθεί και ελεγχθεί με τα αυστηρότερα κριτήρια. Αυτός είναι και ο λόγος που τα μεταχειρισμένα συστήματα αποθήκευσης της PEBRO προσφέρονται με εγγύηση και πιστοποίηση αντοχής φορτίων αλλά σε σημαντικά καλύτερες τιμές.

Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι πάντα στην διάθεσή σας για να εκτιμήσουν τον εξοπλισμό της αποθήκης σας αρκεί να είναι σε άριστη κατάσταση και να προέρχεται από οποιοδήποτε γνωστό κατασκευαστικό οίκο με προδιαγραφές.

Οι υπηρεσίες της PEBRO για το εμπόριο μεταχειρισμένων ραφιών περιλαμβάνει:

  • Αποσυναρμολόγηση των ραφιών
  • Μεταφορά στο εργοστάσιο της PEBRO
  • Διαλογή και πιθανή επιδιόρθωση
  • Αξιολόγηση αντοχών και προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη
  • Μεταφορά και εγκατάσταση στον πελάτη
  • Πιστοποιητικό καλής εγκατάστασης και αντοχής φορτίων