Αυτοφερόμενα Πατάρια

Αξιοποίηση χώρου Οι σχεδιαστικές επιλογές είναι σχεδόν απεριόριστες. Σε συνδυασμό με τα ευέλικτα συστήματα ραφιών, σας προσφέρουμε ιδανικές και αξιόπιστες λύσεις για τις ανάγκες σας.…

Ραφοπάταρα

Μέγιστη εκμετάλλευση αποθηκευτικής χωρητικότητας καθ’ ύψος Για την πλήρη εκμετάλλευση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου καθ’ ύψος, τα ράφια μπορούν να συνδυαστούν σε διώροφες, τριώροφες ή…