Δυναμικό Σύστημα Αποθήκευσης Παλετών

Ράφια για γρήγορη συλλογή από ελαφρά κεκλιμένες πλατφόρμες με ράουλα, οι οποίες εγγυώνται
τη βέλτιστη είσοδο και έξοδο των εμπορευμάτων.

Τα εμπορεύματα τροφοδοτούνται και ολισθαίνουν με τη δύναμη της βαρύτητας προς το διάδρομο εξόδου. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται πάνω σε κανάλια με ράουλα, τα οποία εξασφαλίζουν το βέλτιστο γύρισμα του αποθέματος, την αποφυγή παρεμβολών στην αναπλήρωση των αποθεμάτων και την αύξηση της ταχύτητας προετοιμασίας των παραγγελιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Back to Back Pallet Racking

Conventional Pallet Racking Το σύστημα Back to Back είναι το πιο δημοφιλές σύστημα αποθήκευσης παλετών, το πλέον αποδοτικό, παρέχοντας υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης και εύκολη πρόσβαση…

Drive In

Conventional Pallet Racking Τα σύστημα Drive-in είναι μια μορφή αποθήκευσης παλετών η οποία βασίζεται στην αρχή «first in, last out». Τα συστήματα Drive-In αποτελούνται από…

Ειδικές Εφαρμογές

Τα ράφια παλέτας συνοδεύονται από βοηθητικά εξαρτήματα για την αποθήκευση μικρότερων παλετών, βαρελιών, μπομπινών καλωδίων, μεταλλικών επιφανειών για Picking κ.α.